Bộ Tiêu Chuẩn PCCC Cho Kỹ Sư Cơ Điện

Gửi tặng các bạn bộ tiêu chuẩn, quy chẩn PCCC mới cập nhật bổ sung như dưới đây:

Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC:

Tiêu chuẩn chung:

 • TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 3890 : 2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
 • TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung
 • TCVN 3991 : 2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – định nghĩa
 • TCVN 4317 : 1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4756 : 1989 Quy phạm về nối đất và nối không thiết bị điện
 • TCVN 4879 : 1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
 • TCVN 5065 : 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5760 : 1993 Hệ thống chữa cháy Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 5684 : 2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung
 • TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6101:1990 (ISO 6183:1990) – Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit
 • TCVN 6379 : 1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7336:2003 Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 • TCVN 5303 – 1990: An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 3255 – 1986: An toàn nổ – Yêu cầu chung
 • TCVN 3254 – 1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung
 • TCVN 4878 – 2009 – ISO: Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Phân Loại Cháy​
 • TCVN 5040 – 1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật
 • 7568
 • 22-6616-1996
 • 01-TCVN-3991

=> Tải TCVN chung 

Tiêu chuẩn PCCC nhà cao tầng, Khách sạn – Nhà nghỉ

 • TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế => Download

Tiêu chuẩn PCCC Nhà máy – Nhà xưởng

 • TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung
 • TCVN 4317 : 1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

=> Download

Tiêu chuẩn PCCC Chợ và Trung tâm thương mại

 • TCVN 6161 : 1996 Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế
 • TCN 58 – 1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại, yêu cầu an toàn trong khai thác
 • TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung

=> Tải về

Tiêu chuẩn ngành về PCCC

 • 20 TCN 33 – 1985 Cấp nước mạng lưới bên ngoài va công trình – Tiêu chuẩn thiết kế => Download

Quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến lĩnh vực PCCC

 • QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
 • QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 1: Tầu điện ngầm
 • QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 2: Gara ô tô
 • QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật
 • TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy
 • TCXD 216 : 1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
 • TCXD 217 : 1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

=> Tải về

Chúc bạn thành công trong công việc!