Khách sạn Vikoda

Hoàn thành: 12/2013
Địa điểm: Số 10 Phương Cau, Tp. Nha Trang
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Quy mô: 17 tầng 2 hầm