STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 TCVN 7568-7:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy
2 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình
3 TCVN 9369:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế các loại nhà hát
4 TCVN 9365:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa – thể thảo
5 TCVN 9206:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
6 TCVN 4601:2012 2012 Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước
7 TCVN 4529:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao
8 TCVN 4514:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – tổng mặt bằng
9 TCVN 4470:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
10 TCVN 4205:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao
11 TCVN 8794:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học
12 TCVN 8793:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học
13 TCVN 3907:2011 2011 Tiêu chuẩn trường mầm non – yêu cầu thiết kế
14 TCVN 6396-72:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thang máy chữa cháy
15 TCVN 7161-13:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy IG-100 trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
16 TCVN 7161-9:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy HFC-227ea dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
17 TCVN 5307:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
18-1 TCVN 3890:2009 2009 Tiêu chuẩn phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
18-2 TCVN 3890:2023 2023 Tiêu chuẩn phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí
19 TCVN 6305-2:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
20 TCVN 6305-1:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khi đối hóa lỏng
21 TCVN 5334:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
22 TCVN 7441:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và vận hành đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ
23 TCVN 7435-1:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với việc lựa chọn và bố trí bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy
24 TCVN 6161:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại
25 TCVN 2622:1995 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
26 TCVN 6101:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà
27 TCVN 4513:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế – cấp nước bên trong
28 TCVN 7336:2003 2003 Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt – Hệ thống Sprinkler tự động