Trung tâm điều trị kỹ thuật cao – BV Nhi đồng 2

Hoàn thành: 24 Tháng
Địa điểm: Đường Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi đồng 2