Câu Lạc Bộ Thể Dục Thể Thao Tây Thạnh – Quận Tân Phú

Thời gian thi công: 18 tháng
Địa điểm: Phường Tây Thạnh , Quận Tân Phú, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Tân Phú