Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM cơ sở 2 – Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh

Thời gian thi công: 24 tháng
Địa điểm: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế