STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 QCVN 02:2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
2 QCVN 05:2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
3 QCVN 01:2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
4.1 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
4.2 QCVN 06:2021/BXD 2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
4.3 QCVN 06:2022/BXD 2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
4.4 QCVN 06:2022 SỬA ĐỔI 1:2023 2023 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
5 QCVN 02:2020/BCA 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
6 QCVN 01:2019/BXD 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
7 QCVN 01:2019/BCA 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
8 QCVN 01:2019/BCT 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
9 QCVN 02:2019/BCT 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
10 QCVN 04:2019/BXD 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
11 QCVN 08:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình tàu điện ngầm
12 QCVN 13:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
13 TCVN 12110:2018 2018 Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong
14 TCVN 12314-1:2018 2018 Tiêu chuẩn bình chữa cháy tự động kích hoạt
15 TCVN 12367:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – ủng chữa cháy
16 TCVN 12366-5:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – mũ bảo vệ
17 TCVN 12366-3:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – quần áo chữa cháy
18 QCVN 02:2017/BCT 2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
19 QCVN 02:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện
20 QCVN 01:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện
21 TCVN 7568-15:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
22 TCVN 7568-14:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà
23 TCVN 7568-13:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về tính tương thích của các bộ phận trong các hệ thống báo cháy
24 TCVN 7568-12:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng tia chiếu quang học trong các hệ thống báo cháy
25 TCVN 7568-11:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các hộp nút ấn báo cháy trong các hệ thống báo cháy
26 TCVN 7568-10:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng cho các đầu báo cháy lửa kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
27 TCVN 7568-9:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng các đám cháy thử sử dụng cho các đầu báo cháy trong các hệ thống báo cháy
28 TCVN 7568-8:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon môn xít kết hợp với cảm biến nhiệt trong các hệ thống báo cháy
29 TCVN 7568-3:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và chuẩn tính năng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh
30 QCVN 01:2014/BCT 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
31 QCVN 02:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan
32 QCVN 01:2013/BVHTTDL 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim
33 QCVN 01:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
34 TCVN 7722-2-22:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp
35 TCVN 7568-6:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo khí Cacbon monoxit dùng pin điện báo trong các hệ thống báo cháy
36 TCVN 7568-5:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
37 TCVN 7568-4:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng của thiết bị cấp nguồn trong hệ thống báo cháy
38 TCVN 7568-2:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo cháy
39 TCVN 7027:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy có bánh xe
40 TCVN 7026:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy xách tay
41 QCVN 03:2012/BXD 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
42 QCVN 03:2012/BCT 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ anfo
43 QCVN 01:2012/BCT 2012 Quy chuẩn về về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
44 TCVN 9372:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu để xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch
45 TCVN 9358:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu chung về lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp
46 TCVN 9311-8:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên mặt
47 TCVN 9311-7:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của cột khi tiến hành thử nghiệm với chính cột đó
48 TCVN 9311-5:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải khi tiếp xúc với nhiệt từ phía dưới
49 TCVN 9311-4:2012 2012 Tiêu chuẩn chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phân ngăn cách chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên một mặt
50 TCVN 9311-3:2012 2012 Tiêu chuẩn chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm chịu lửa các bộ phân công trình xây dựng
51 TCVN 9311-1:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình
52 TCVN 9310-8:2012 2012 Tiêu chuẩn đưa ra các thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
53 TCVN 9310-4:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về thiết bị chữa cháy
54 TCVN 9310-3:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo cháy
55 QCVN 03:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng do Bộ Công an quản lý
56 QCVN 02:2011/BCT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng
57 QCVN 02:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý
58 QCVN 01:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý
59 TCVN 7447-6:2011 2011 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về kiểm tra ban đầu và kiểm tra định kỳ hệ thống lắp đặt điện
60 TCVN 8610:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các tính chất chung của khí thiên nhiên hóa lỏng
61 TCVN 8607-3:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cho chai chữa khí bằng vật liệu composite
62 TCVN 8531:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cấp 1 đối với bơm ly tâm
63 TCVN 8523:2010 2010 Tiêu chuẩn áp dụng cho ống tụt cứu người 30m
64 TCVN 8522:2010 2010 Tiêu chuẩn áp dụng cho hai loại đệm không khí cứu người 20m và 45m
65 TCVN 7447-1:2010 2010 Tiêu chuẩn đưa ra quy tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện
66 TCVN 6608:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín sản phẩm dầu mỏ
67 TCVN 8060:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu và phương pháp thử đối với vòi chữa cháy hút bằng cao su và chất dẻo
68 TCVN 5740:2009 2009 Tiêu chuẩn áp dụng đối với vòi đẩy chữa cháy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
69 TCVN 4878:2009 2009 Tiêu chuẩn PCCC – phân loại cháy
70 QCVN 02:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN
71 QCVN 01:2008/BLDTBXH 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
72 QCVN 01:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
73 TCVN 7884:2008 2008 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cơ bản cho thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén
74 TCVN 6238-2:2008 2008 Tiêu chuẩn quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm dùng trong tất cả các loại đồ chơi trẻ em
75 Tiêu chuẩn 7618:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu cho quần áo bảo vệ có bề mặt ngoài phản xạ
76 Tiêu chuẩn 7616:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu về găng tay bảo vệ cho nhân viên chữa cháy
77 TCVN 6305-12:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
78 TCVN 6305-11:2006 2006 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với giá treo ống
79 TCVN 6305-10:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
80 TCVN 6305-9:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với đầu phun sương
81 TCVN 6305-8:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước
82 TCVN 6305-7:2006 2006 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm
83 TCVN 6305-6:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van một chiều
84 TCVN 6305-5:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van tràn
85 TCVN 6305-3:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van ống khô
86 TCVN 6305-2:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
87 TCVN 7568-1:2006 2006 Tiêu chuẩn hướng dẫn và định nghĩa hệ thống báo cháy
88 TCVN 5441:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định việc phân loại vật liệu chịu lửa
89 TCVN 7278-3:2003 2003 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng hòa tan được với nước
90 TCVN 6484:1999 1999 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thiết kế, chế tạo và sử dụng xe bồn vận chuyển khí đốt hóa lỏng
91 TCVN 6379:1998 1998 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật với trụ nước chữa cháy
92 TCVN 6103:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói
93 TCVN 6102:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định đặc điểm kỹ thuật của những chấy chữa cháy thông dụng
94 TCVN 6100:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất cháy thông dụng – Cacbon dioxit
95 TCVN 4090:1985 1985 Tiêu chuẩn xây dựng kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu
96 TCVN 5739:1993 1993 Tiêu chuẩn áp dụng đối với đầu nối thiết bị chữa cháy
97 TCVN 5303:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa an toàn cháy
98 TCVN 5279:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung đảm bảo an toàn cháy nổ – Bụi cháy
99 TCVN 5053:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn
100 TCVN 5040:1990 1990 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thiết bị PCCC – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy
101 TCVN 4604:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất
102 TCVN 3147:1990 1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ – yêu cầu chung
103 TCVN 13926:2023 2023 Hệ thống chữa cháy đóng gói – (Package) – Xuất bản lần 1
104 TCVN 13657-2:2023 2023 Hệ thống chữa cháy phun sương áp xuất cao – Phần 2 – Xuất bản lần 1
105 TCVN 7568-29:2023 2023 Hệ thống báo cháy – Phần 29 – Đầu báo cháy Video – Xuất bản lần 1
106 TCVN 13927:2023 2023 Phương tiện bảo vệ cá nhân – Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp – Xuất bản lần 1
107 TCVN 13878:2023 2023 Phòng cháy chữa cháy – Hầm đường bộ – Yêu cầu thiết kế – Xuất bản lần 1
108 TCVN 13877-2:2023 2023 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 2: Yêu cầu thiết kế – Xuất bản lần 1

Văn Bản Pháp Quy về PCCC