NFPA 13 TIẾNG VIỆT

NFPA là cụm từ viết tắt tiếng Anh của National Fire Protection Association. Hiệp hội PCCC Quốc gia Hoa Kỳ
Chi tiết