Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng Sol – Khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng