1. Thư ngỏ Thiên Đăng 2016
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thiên Đăng (Lần 7)
 3. Giấy xác nhận đủ diều kiện kinh doanh dich vu PCCC 15/03/2022
 4. Chứng chỉ năng lực xây dựng 19/06/2019
 5. Catalogues Năng Lực Thiên Đăng (Profile)
 6. Năng Lực Thiên Đăng (2022)
 7. Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
 8. Giấy chứng nhận ISO 9001:2008
 9. Xác nhận đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia
 10. Thông tin website thương mại điện tử www.thiendang.net
 11. Năng lực Xây dựng trên website Bộ Xây Dựng
 12. Giấy xác nhận đủ diều kiện kinh doanh dich vu PCCC 19/07/2017 (HẾT HẠN)
 13. Sổ tay nhân viên 2022
 14. Tuyển dụng 2020