TCVN 6295-1997 Chai chứa khi-Chai chứa khi không hàn-Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính