• TCVN 7447-7-701-2011: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen