TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy