• TCXDVN 306-2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng