TCVN 12110:2018 Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong