Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đăng xác định “Luôn tập trung nâng cao sự hài long của khách hàng bằng những sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý” là chính sách cạnh tranh để đưa Thidaco trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam và trong khu vực.

Với phương châm làm việc:

TÂM HUYẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ”

Nhận thức rõ về giá trị của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ phương châm “Tâm huyết – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả”. Không ngừng tự rèn luyện đạo đứa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng làm việc, năng lực giao tiếp để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao và ngày càng có đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân phải là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực mình đang làm.

Nhằm thực hiện chính sách trên, lãnh đạo công ty cam kết:

– Sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

– Luôn lắng nghe ý kiến, phản hồi của khách hàng để cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm.

– Nhân viên ở mọi cấp đều được đào tạo đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của từng công việc. Và nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng là nhân tố quyết định mang lại sự thành công cho công ty.

– Cố gắng để đảm bảo rằng chính sách này được thấu hiểu, thực hiện và duy trì tại mọi cấp trong công ty.

Hệ thống quản lý chất lượng

  • Thidaco đặt mình là Chủ đầu tư khi tư vấn, thiết kế để sản phẩm đạt được các yêu cầu về chất lượng, thời gian, hiệu quả trong đầu tư và khai thác.
  • Thidaco không ngừng cải thiện hệ thống chất lượng với mục tiêu đề ra là đạt tiêu chuẩn tốt nhất.
  • Thidaco xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2000 trong năm 2015