Trường Tiểu học An Lạc 3

Hoàn thành: 12/2014
Địa điểm: 506 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Bình Tân
Quy mô: 12 phòng học và các phòng chức năng, cải tạo 18 phòng học, 15 phòng bán trú và khối phụ