Trường Tiểu học Khu Công Nghệ Cao

Hoàn thành: 01/2015
Địa điểm: Lê Văn Việt, Quận 9, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9
Quy mô: 16 phòng học, diện tích 3890m2