BƠM CHỮA CHÁY MITSUKY

HOẠT ĐỘNG/OPERATION LIMITS/LIMITES D’OPÉRATION
Q = 4.5 -> 264 m3/h
75 -> 4400 l/min
H = 24.4 -> 118 m

Mô tả

Bơm tự mồi được sử dụng cho cung cấp nước (ngay cả
khi nước lẫn trộn với không khí) thích hợp sử dụng trong:
• Công nghiệp (nhựa, sơn, dệt may…)
• Xây dựng
• Thoát nước, thủy lợi, tưới tiêu, cung cấp nước,
• Hệ thống chữa cháy,
• Hệ thống sưởi, điều hòa không khí, tháp giải nhiệt
• Hồ bơi, hệ thống rửa ..
* Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

ỨNG DỤNG/APPLICATION/APPLICATION

Monobloc horizontal centrifugal pumps, widely used in the following fields:
• General industry, plastics, paint, textiles,paper.
• Building
• Drainage, irrigation, sprinkling, water supplies,
• Fire-fighting systems,
• Heating systems, air-conditioning, cooling tower
• Swimming pool,washing systems…
• Standard supply with counter-flange.

Pompes centrifuges monobloc à axe horizontal, largement utilisé dans :
• Industrie en général, plastiques, peintures, textiles, papier.
• Bâtiment
• Drainage, l’irrigation, l’arrosage, l’approvisionnement en eau,
• Systèmes anti-incendie,
• Les systèmes de chauffage, climatisation, tours de refroidissement
• Piscine, systèmes de lavage …
• Fournies de série avec contre-bride.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.