BƠM CHỮA CHÁY MITSUKY

HOẠT ĐỘNG/OPERATION LIMITS/LIMITES D’OPÉRATION

Q = 4.5 -> 264 m3/h
75 -> 4400 l/min
H = 24.4 -> 118 m

Mô tả

Bơm chữa cháy Mitsuky tự mồi được sử dụng cho cung cấp nước (ngay cả khi nước lẫn trộn với không khí) thích hợp sử dụng trong:

 • Công nghiệp (nhựa, sơn, dệt may…)
 • Xây dựng
 • Thoát nước, thủy lợi, tưới tiêu, cung cấp nước,
 • Hệ thống chữa cháy,
 • Hệ thống sưởi, điều hòa không khí, tháp giải nhiệt
 • Hồ bơi, hệ thống rửa..
 • Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

ỨNG DỤNG/APPLICATION/APPLICATION

Monobloc horizontal centrifugal pumps, widely used in the following fields:

 • General industry, plastics, paint, textiles,paper.
 • Building
 • Drainage, irrigation, sprinkling, water supplies,
 • Fire-fighting systems,
 • Heating systems, air-conditioning, cooling tower
 • Swimming pool,washing systems…
 • Standard supply with counter-flange.

Pompes centrifuges monobloc à axe horizontal, largement utilisé dans:

 • Industrie en général, plastiques, peintures, textiles, papier.
 • Bâtiment
 • Drainage, l’irrigation, l’arrosage, l’approvisionnement en eau,
 • Systèmes anti-incendie,
 • Les systèmes de chauffage, climatisation, tours de refroidissement
 • Piscine, systèmes de lavage…
 • Fournies de série avec contre-bride.

Bơm điện chữa cháy MITSUKY Việt Nam

Danh mục Tải File
BƠM CHỮA CHÁY MITSUKY - CATALOGUE 2011
BƠM CHỮA CHÁY MITSUKY - CATALOGUE 2021

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.