BƠM CHỮA CHÁY CANATECH

Máy bơm chữa cháy được lắp ráp sản xuất bởi Canatech phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành của luật phòng cháy quy đinh như NFPA, TCVN, UL/FM. Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các công trình, nhà máy, xí nghiệp, sân bay, bến cảng.

Mô tả

Máy bơm chữa cháy diesel được lắp ráp trên bộ đế thép. Guồng bơm được sản xuất bởi <