Mức giá các thiết bị báo cháy GST trên chưa bao gồm VAT và có thể thay đồi tùy từng thời
Chi tiết