Xe đẩy chữa cháy bột khô ABC - COMBAT Singapore, Bình EVERSAFE Malaysia, Hướng dẩn sử dụng
Chi tiết