Carbon Dioxide là một chất khí và có thể làm cho ngạt thở. Vì vây, bạn nên cẩn thận trước khi
Chi tiết