Trước những diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp,
Chi tiết