Cửa hoàn thiện có bề mặt dạng phẳng (Flush Door), được sơn lót bằng lớp chống rỉ sét và
Chi tiết