hòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện
Chi tiết