Bên trong camera này có một con chip cảm ứng hình ảnh cực nhạy. Nó cho phép những
Chi tiết