Một bình chữa lửa xách tay có thể cứu sinh mạng và tài sản bằng cách dập tắt một đám cháy
Chi tiết