Dùng để thoát nạn từ nhà cao tầng trong những trường hợp khẩn cấp (hỏa hoạn, động đất, bị
Chi tiết