Hành chánh, Văn phòng

Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận, hoàn tất các thủ tục...
Chi tiết

Kế toán, Kiểm toán

Kiểm tra, nhập liệu, hạch toán chứng từ kế toán: phiếu thu, chi, UNC,  hóa đơn…
Chi tiết