Đối với trường hợp công trình đã được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp văn bản nghiệm thu về
Chi tiết