Văn Bản Dự Thảo

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 2021 Dự thảo sửa đổi TCVN 5738 : 2021 về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
2 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Ống mềm kim loại kết nối cho sprinkler
3 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Hệ thống chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt
4 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Chất chữa cháy gốc nước
5 TCVN 2021 Dự thảo TCVN***2021: Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
6 QCVN0X:2021/BCA 2021 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy
7 Phụ lục Dự thảo 2021 Phụ Lục Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
8 Dự thảo 2021 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
9 Dự thảo TCVN 13333:2021 2021 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng Sol – Khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng
10 Dự thảo TCVN 7161: 2020 2020 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
11 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 2, sửa đổi và bổ sung TCVN5738:2001) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
12 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng nước – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung TCVN 7336:2003) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
13 DT TCVN Dự thảo TCVN về lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
Chi tiết

Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Thiết Kế

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Tiêu chuẩn 7568-7:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy
2 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình
3 TCVN 9369:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế các loại nhà hát
4 TCVN 9365:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa – thể thảo
5 TCVN 9206:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
6 TCVN 4601:2012 2012 Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước
7 TCVN 4529:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao
8 TCVN 4514:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – tổng mặt bằng
9 TCVN 4470:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
10 TCVN 4205:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao
11 Tiêu chuẩn 8794:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học
12 TCVN 8793:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học
13 TCVN 3907:2011 2011 Tiêu chuẩn trường mầm non – yêu cầu thiết kế
14 TCVN 6396-72:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thang máy chữa cháy
15 TCVN 7161-13:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy IG-100 trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
16 TCVN 7161-9:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy HFC 227ea dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
17 TCVN 5307:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
18 TCVN 3890:2009 2009 Tiêu chuẩn phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
19 TCVN 6305-2:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
20 TCVN 6305-1:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khi đối hóa lỏng
21 TCVN 5334:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
22 TCVN 7441:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và vận hành đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ
23 Tiêu chuẩn 7435-1:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với việc lựa chọn và bố trí bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy
24 TCVN 6161:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại
25 TCVN 2622:1995 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
26 TCVN 6101:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà
27 TCVN 4513:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế – cấp nước bên trong
Chi tiết

Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kỹ Thuật

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QCVN 02 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
2 QCVN 05 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
3 QCVN 01 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
4 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
5 QCVN 02:2020/BCA 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
6 QCVN 01: 2019/BXD 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
7 QCVN 01: 2019/BCA 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
8 QCVN 01 :2019/BCT 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
9 QCVN 02 :2019/BCT 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
10 QCVN 04:2019/BXD 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
11 QCVN 08:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình tàu điện ngầm
12 QCVN 13:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
13 TCVN 12110:2018 2018 Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong
14 TCVN 12314.1-2018 2018 Tiêu chuẩn bình chữa cháy tự động kích hoạt
15 TCVN 12367:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – ủng chữa cháy
16 TCVN 12366-5:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – mũ bảo vệ
17 TCVN 12366-3:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – quần áo chữa cháy
18 QCVN 02:2017/BCT 2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
19 QCVN 02:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện
20 QCVN 01:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện
21 Tiêu chuẩn 7568-15:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
22 TCVN 7568-14:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà
23 Tiêu chuẩn 7568-13:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về tính tương thích của các bộ phận trong các hệ thống báo cháy
24 Tiêu chuẩn 7568-12:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng tia chiếu quang học trong các hệ thống báo cháy
25 TCVN 7568-11:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các hộp nút ấn báo cháy trong các hệ thống báo cháy
26 TCVN 7568-10:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng cho các đầu báo cháy lửa kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
27 TCVN 7568-9:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng các đám cháy thử sử dụng cho các đầu báo cháy trong các hệ thống báo cháy
28 TCVN 7568-8:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon môn xít kết hợp với cảm biến nhiệt trong các hệ thống báo cháy
29 Tiêu chuẩn 7568-3:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và chuẩn tính năng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh
30 QCVN 01:2014/BCT 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
31 QCVN 02:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan
32 QCVN 01:2013/BVHTTDL 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim
33 QCVN 01:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
34 TCVN 7722-2-22:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp
35 Tiêu chuẩn 7568-6:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo khí Cacbon monoxit dùng pin điện báo trong các hệ thống báo cháy
36 Tiêu chuẩn 7568-5:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
37 TCVN 7568-4:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng của thiết bị cấp nguồn trong hệ thống báo cháy
38 TCVN 7568-2:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo cháy
39 TCVN 7027:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy có bánh xe
40 TCVN 7026:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy xách tay
41 QCVN 03:2012/BXD 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
42 QCVN 03:2012/BCT 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ anfo
43 QCVN 01:2012/BCT 2012 Quy chuẩn về về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
14 TCVN 9372:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu để xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch
45 TCVN 9358:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu chung về lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp
46 TCVN 9311-8:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên mặt
47 TCVN 9311-7:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của cột khi tiến hành thử nghiệm với chính cột đó
48 TCVN 9311-5:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải khi tiếp xúc với nhiệt từ phía dưới
49 TCVN 9311-4:2012 2012 Tiêu chuẩn chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phân ngăn cách chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên một mặt
50 TCVN 9311-3:2012 2012 Tiêu chuẩn chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm chịu lửa các bộ phân công trình xây dựng
51 TCVN 9311-1:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình
52 TCVN 9310-8:2012 2012 Tiêu chuẩn đưa ra các thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
53 TCVN 9310-4:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về thiết bị chữa cháy
54 TCVN 9310-3:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo cháy
55 QCVN 03:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng do Bộ Công an quản lý
56 QCVN 02:2011/BCT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng
57 QCVN 02:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý
58 QCVN 01:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý
59 Tiêu chuẩn 7447-6:2011 2011 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về kiểm tra ban đầu và kiểm tra định kỳ hệ thống lắp đặt điện
60 TCVN 8610:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các tính chất chung của khí thiên nhiên hóa lỏng
61 TCVN 8607:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cho chai chữa khí bằng vật liệu composite
62 TCVN 8531:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cấp 1 đối với bơm ly tâm
63 TCVN 8523:2010 2010 Tiêu chuẩn áp dụng cho ống tụt cứu người 30m
64 TCVN 8522:2010 2010 Tiêu chuẩn áp dụng cho hai loại đệm không khí cứu người 20m và 45m
65 Tiêu chuẩn 7447-1:2010 2010 Tiêu chuẩn đưa ra quy tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện
66 TCVN 6608:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín sản phẩm dầu mỏ
67 TCVN 8060:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu và phương pháp thử đối với vòi chữa cháy hút bằng cao su và chất dẻo
68 TCVN 5740:2009 2009 Tiêu chuẩn áp dụng đối với vòi đẩy chữa cháy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
69 TCVN 4878:2009 2009 Tiêu chuẩn PCCC – phân loại cháy
70 QCVN 02:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN
71 QCVN 01:2008/BLDTBXH 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
72 QCVN 01:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
73 TCVN 7884:2008 2008 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cơ bản cho thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén
74 TCVN 6238:2008 2008 Tiêu chuẩn quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm dùng trong tất cả các loại đồ chơi trẻ em
75 Tiêu chuẩn 7618:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu cho quần áo bảo vệ có bề mặt ngoài phản xạ
76 Tiêu chuẩn 7616:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu về găng tay bảo vệ cho nhân viên chữa cháy
77 TCVN 6305-12:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
78 TCVN 6305-11:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với giá treo ống
79 TCVN 6305-10:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
80 TCVN 6305-9:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với đầu phun sương
81 TCVN 6305-8:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước
82 TCVN 6305-7:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm
83 TCVN 6305-6:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van một chiều
84 TCVN 6305-5:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van tràn
85 TCVN 6305-3:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van ống khô
86 TCVN 6305-2:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
87 Tiêu chuẩn 7568-1:2006 2006 Tiêu chuẩn hướng dẫn và định nghĩa hệ thống báo cháy
88 TCVN 5441:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định việc phân loại vật liệu chịu lửa
89 Tiêu chuẩn 7278-3:2003 2003 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng hòa tan được với nước
90 TCVN 6484:1999 1999 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thiết kế, chế tạo và sử dụng xe bồn vận chuyển khí đốt hóa lỏng
91 TCVN 6379:1998 1998 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật với trụ nước chữa cháy
92 TCVN 6103:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói
93 TCVN 6102:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định đặc điểm kỹ thuật của những chấy chữa cháy thông dụng
94 Tiêu chuẩn 6100:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất cháy thông dụng – Cacbon dioxit
95 TCVN 4090:1995 1995 Tiêu chuẩn xây dựng kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu
96 TCVN 5739:1993 1993 Tiêu chuẩn áp dụng đối với đầu nối thiết bị chữa cháy
97 TCVN 5303:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa an toàn cháy
98 TCVN 5279:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung đảm bảo an toàn cháy nổ – Bụi cháy
99 TCVN 5053:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn
100 TCVN 5040:1990 1990 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thiết bị PCCC – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy
101 TCVN 4604:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – nhà sản xuất
Chi tiết

Chỉ Thị, Quyết Định

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TTHC 2021 Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07, Ngày 04/5/2021)
2 2974/QĐ-BCA-C07 2021 Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 Vv công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
3 15 2020 Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội : Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
4 14 2020 Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
5 07/CT-BCA 2019 Chỉ thị sô: 07/CT-BCA về Tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới
6 13 2015 Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
7 12 2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
8 11 2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
9 10 2012 Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030”
10 9 2010 Chỉ thị số 1634/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
11 8 2009 Quyết định số 105/QĐ-Ttg ngày 19/8/2009 ban hành Q
12 7 2009 Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”
13 6 2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
14 5 2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
15 4 2002 Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
16 3 1996 Quyết định số 369/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 4/10 hàng năm là ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân
17 2 1996 Chỉ thị số 237-TTg CT về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy
18 1 1991 Chỉ thị số 175-CT về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
Chi tiết

Thông Tư

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 02/2021/TT-BTC 2021 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
2 Thông tư 17/2021/TT-BCA 2021 Thông tư số 17/2021/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH
3 01/2020/TT-BXD 2020 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
4 Thông tư 150/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định về trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành
5 Thông tư 149/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC
6 Thông tư 148/2020/TT-BCA 2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Thông tư 147/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
8 Thông tư 141/2020/TT-BCA 2020 Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định về công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CAND
9 Thông tư 140/2020/TT-BCA 2020 Thông tư 140/2020/TT-BCA quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
10 Thông tư 139/2020/TT-BCA 2020 Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CAND
11 Thông tư số 52/2020/TT-BCA 2020 Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
12 Thông tư 18/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
13 Thông tư 07/2019/TT-BCA 2019 Thông tư Quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
14 16/2018/TT-BCA 2018 Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
15 08/2018/TT-BCA 2018 Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
16 258/2016/TT-BTC 2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
17 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
18 60/2015/TT-BCA 2015 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
19 Thông tư số 55/2020/TT-BCA Thông tư số 55/2020/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân
20 Thông tư liên tịch số 03/2014 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT/BCA-BQP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng
21  Thông tư liên tịch số 04/2009 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA hướng dẫn thực hiện việc cấp nước PCCC tại đô thị và khu công nghiệp
Chi tiết

Nghị Định

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Nghị định 42/2020/NĐ-CP 2020 Nghị định Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
2 136/2020/NĐ-CP 2020 Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
3 Nghị định 65/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật đường sắt
4 82/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
5 156/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp
6 71/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
7 23/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
8 Nghị định 97/2017/NĐ-CP 2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
9 83/2017/NĐ-CP 2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy
10 96/2016/NĐ-CP 2016 Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
11 79/2014/NĐ-CP 2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
12 Nghị định 81/2013/NĐ-CP 2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
13 167/2013/NĐ-CP 2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, ana toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình
14 78/2011/NĐ-CP 2011 Nghị định quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Chi tiết