Tài liệu Thiết bị báo cháy – Nohmi Tải file
 HỆ THỐNG BÁO CHÁY NOHMI – CATALOGUE
         Trung tâm báo cháy FAP28E-5L
         Trung tâm báo cháy FAP129N-10L/20L
         Trung tâm báo cháy FAP128N-30L/40L/50L
         Bộ hiển thị phụ báo cháy FIP
         Đầu báo khói quang FDK
         Đầu báo khói ion FDS
         Đầu báo nhiệt gia tăng FDP
         Đầu báo nhiệt cố định FDL
         Đầu báo khói dạng tia hồng ngọai (Beam) FDG
         Đèn báo cháy khu vực FDL
         Hộp báo cháy khẩn cấp FMM

Catalogue Thiết Bị Báo Cháy GST