Catalogue Tài liệu Thiết Bị Báo Cháy Nohmi, Đầu báo khói dạng tia hồng ngọai (Beam) FDG, Trung tâm báo
Chi tiết