A. HỆ THỐNG BÁO CHÁY GST

I. TỦ TRUNG TÂM

1. GST100: Trung tâm báo cháy địa chỉ, 1 loop, 128 địa chỉ, tích hợp máy in.

 P9943: Network Card, bo mạng RS485, giới hạn tối đa 1500m

2. GST200:

 GST200-2/1: 1 Loop, 235 địa chỉ, 30 zone
 GST200-2/2: 2 Loop, 477 địa chỉ, 30 zone
 P9901A: Bo máy in.
 P9930 Card giao tiếp qua cổng USB, RS232, giao tiếp với máy tính để lập trình, kết nối đồ họa (GMC).
 P9940A: Network Card, bo mạng RS485, giới hạn tối đa 1200m

3. GST 5000W:

 GST5000 W/2: Trung tâm báo cháy 2 loop-480 địa chỉ, có sẳn máy in, 60 zone hiển thị.
 GST 5000W/4: Trung tâm báo cháy 4 loop-960 địa chỉ, có sẳn máy in, 60 zone hiển thị.
 P-9931: Card giao tiếp qua cổng USB, RS232, giao tiếp với máy tính để lập trình, kết nối đồ họa (GMC).
 P-9941A: Network Card, bo mạng RS485, giới hạn tối đa 1500m

4. GST-IFP8: Trung tâm báo cháy 8loop với 1936 thiết bị hoặc 10 loop 2420 thiết bị, 140 zone hiển thị, tích hợp máy in.

 P-9935: Card giao tiếp qua cổng USB, RS232, giao tiếp với máy tính để lập trình, kết nối đồ họa (GMC).
 P-9945RP: Network Card, bo mạng RS485, giới hạn tối đa 1500m

5. GST 5000 R & C

 GST5000R: 2 Loop: 480 địa chỉ có thể mở rộng 20 Loop-4800 địa chỉ
 GST5000C: 2 Loop: 480 địa chỉ có thể mở rộng 20 Loop-4800 địa chỉ
 P-9932: Card giao tiếp qua cổng USB, RS232, giao tiếp với máy tính để lập trình, kết nối đồ họa (GMC).
 P-9942A: Network Card, bo mạng RS485, giới hạn tối đa 1500m

6. GST852RP: Bộ hiển thị phụ LCD cho GST100, 200, 5000 series, IFP8.

7. GST-NRP01: Bảng hiển thị phụ có chức năng như tủ báo cháy, yêu cầu tủ phải có bo nối mạng.

8. GST 8903: Bảng hiển thị đồ họa.

9. GST-GMC: Phần mềm đồ họa.

B. CÁC THIẾT BỊ KẾT NỐI VỚI TỦ:

1. I9101: Đầu báo địa chỉ kết hợp khói/ nhiệt

2. I9102: Đầu báo khói quang địa chỉ.

3. I9103: Đầu báo nhiệt địa chỉ.

4. I9104: Đầu báo lửa tử ngoại địa chỉ.

5. I9105R: Beam địa chỉ.

6. I9602LW: Đầu báo ga địa chỉ.

7. I9314: Đèn báo phòng địa chỉ.

8. DI9204: Nút nhấn địa chỉ.

9. I9401: Còi, đèn địa chì ,24VDC.

10. I9402: Còi có đế gắn đầu báo địa chì.

11. I9403: Còi, đèn địa chì ,24VDC.

12. I9404: Còi địa chì, 24VDC.

13. I9407: Còi địa chì, 24VDC.

14. I9300: Modul địa chỉ ngõ vào NO/NC.

15. I9301/DI9301: Modul địa chỉ vào/ra đơn.

16. I9303: Modul địa chỉ với 2 ngõ vào/ra.

17. DI-9309: Bộ giao tiếp 2 ngỏ ra Role và 1-16 ngõ vào.

18. I9308: Modul địa chỉ mạch âm thanh.

19. I9319: Modul giám sát dùng cho đầu báo thường, công tắc dòng chảy…

20. C9503: Modul cách ly.

21. P-9910B: Thiết bị lập trình cho đầu báo, Modul.