Công ty TNHH Freetrend Industrial A

Hoàn thành: 12/2014
Địa điểm: Khu Chế xuất Linh Trung II, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Freetrend Industrial A
Quy mô: Diện tích 26000m2