Công ty TNHH Lode Star

Hoàn thành: 12/2012
Địa điểm: Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lode Star
Quy mô: Diện tích xây dựng 30000m2