Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Người già và Tàn tật Thạnh Lộc

Hoàn thành: 12/2014
Địa điểm: 3 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy mô: Nuôi dưỡng 600 người