Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa B

Hoàn thành: 07/2013
Địa điểm: Khu Đồng Mã Voi, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Bình Tân
Quy mô: 20 phòng học và khối phụ, diện tích 9184m2