Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải thuận tiện cho việc bố trí xe ra,vào phù hợp với yêu
Chi tiết