Cửa hàng xăng dầu là công trình xây dựng phục vụ việc bán xăng; dầu điêzen, dầu hoả, khí đốt hoá lỏng và các loại dầu, mỡ nhờn với tổng dung tíchchứa xăng không lớn hơn 150m3. Ngoài ra có thể có dịch vụ rửa xe, thay dầu bơm mỡ…

pdccopy

Khu bán hàng là nơi bố trí gian bán hàng, phòng nghỉ, trực ca, phòng vệ sinh, gian chứa dầu mỡ nhờn.

Đảo bơm là khu vực được xây cao hơn mặt bằng cửa hàng để lắp cột bơm.

Họng nạp kín là thiết bị được lắp đặt cố định để dẫn xăng dầu từ xitec ôtô vào bể chứa đảm bảo hơi xăng dầu không thoát ra ngoài.

Van thở là thiết bị tự động trao đổi khí trong và ngoài bể.

Thiết bị ngăn lửa là thiết bị ngăn chặn lửa cháy lan từ bên ngoài vào xăng dầu trong bể.

Cửa hàng xăng dầu được phân làm 3 cấp theo quy định như bảng sau:

Cấp cửa hàng Tổng dung tích (m3)
 1   từ 61 đến 150
 2   từ 16 đến dưới 61
 3   dưới 16

Các yêu cầu an toàn PCCC khi thiết kế cửa hàng xăng dầu:

Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải thuận tiện cho việc bố trí xe ra,vào phù hợp với yêu cầu quy hoạch của khu vực; đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Khoảng cách an toàn từ cột bơm và cụm bể chứa của cửa hàng tới các công trìnhngoài khu vực cửa hàng không nhỏ hơn quy định. Các hạng mục xây dựng trong cửa hàng phải đảm bảo khoảng cách không nhỏ hơn quy định.

Đường và bãi đỗ xe của cửa hàng phải phù hợp với các yêu cầu sau:

Chiều rộng 1 làn xe đi trong bãi đỗ xe  không nhỏ hơn 3,5m.

Chiều rộng 2 làn xe đi trong bãi đỗ xe không nhỏ hơn 6,5m.

Bãi đỗ xe để xuất nhập xăng dầu không đươc phủ vật liệu có nhựa đường.

Cột bơm xăng dầu đặt trong nhà phải đặt trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở ra phía ngoài.

Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao quanh bằng vật liệu không cháy, chiều cáo không nhỏ hơn 2,2m.

Kiến trúc cửa hàng phải phù hợp với yêu cầu kiến trúc xây dựngị. Cao độ mặtnền khu bán hàng phải cao hơn mặt bằng bãi để xe ít nhất 0,2m.

Đảo bơm nên có mái che, độ cao hữu dụng của mái che không nhỏ hơn 3,6m, đảo bơm phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất 0,2m. Chiều rộng đảo bơm không dưới 1m và đầu đảo bơm phải cách mép cột đỡ mái; cột bơm ít nhất 0,5m.

Kết cấu vật liệu xây dựng của cửa hàng phải có bậc chịu lửa I, II. Nếu có gian bán khí đốt hoá lỏng phải đảm bảo yêu cầu về khí đốt hóa lỏng.

Bể chứa xăng dầu của cửa hàng phải chế tạo bằng kim loại và nên có dạng hình trụ nằm ngang. Bể chứa phải được bố trí theo quy định sau đây: Không được đặt các bể chứa trong hoặc ngay ưới các gian của cửa hàng. Khi bể chứa đặt ngầm, phải tính đến khả năng bị đẩy nổi và có biện pháp chống nổi. Bể chứa đặt ngầm dưới mặt đường xe chạy phải được áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể. Xung quanh bể chứa đặt ngầm dưới đất phải phủ đất hoặc cát mịn. Độ dày lớp phủ khng nhỏ hơn 0,3m. Bề mặt phía ngoài của bể chứa đặt ngầm phải có lớp bọc chống gỉ. Nếu bể chứa đặt nổi trên mặt đất phải có đê ngăn cháy.

Hệ thống điện:

Nguồn điện lấy từ nguồn điện quốc gia. Khi không có điện quốc gia được phép sử dụng máy phát cỡ nhỏ nhưng ống khói của máy nổ phải có bộ dập tàn lửa và bọc cách nhiệt.

Nơi nguy hiểm cháy nổ:

Dung thiết bị phòng nổ. Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp.

Khu bể chứa đặt nổi cần phải thiết kế bảo vệ chống sét đánh thẳng. Tại các vị trí nạp xăng dầu phải nối hệ nối đất chống tĩnh điện với các phương tiện nạp xăng dầu.

Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy:

Cửa hàng xăng dầu phải có nội quy PCCC, tiêu lệnh, biển cấm lửa và phải đặt ở nơi dễ thấy, nhiều người qua lại. Phải trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu theo quy định.

Không sử điện thoại di động khi mua bán xăng dầu. Không đóng mở cửa xe ô tô khi đang bơm rót. Không cho trẻ em ra khỏi xe hay đến gần khu vực bơm rót. Không hút thuốc hay sử dụng lửa trần. Tắt động cơ xe khi bơm rót.

QCVN 06:2020/BXD Phụ Lục

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia (QCVN 07-2016/BXD)