STT Ký hiệu Trích yếu Tải file
stt QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước
stt QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước.
stt QCVN 07-3:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuyến kỹ thuật
stt QCVN 07-4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình giao thông
stt QCVN 07-5:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện
stt QCVN 07-6:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp xăng, dầu, khí đốt.
stt QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng.
stt QCVN 07-8:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình viễn thông.
stt QCVN 07-9:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng
stt QCVN 07-10:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình nghĩa trang

QCVN 06:2020/BXD Phụ Lục

An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy Cây Xăng