Quả cầu chống cháy có chức năng tự động dập lửa khi có hỏa hoạn, vậy nó hoạt động theo nguyên
Chi tiết