Được thành lập bởi William Henry Merrill vào năm 1894, UL có tên gọi là Underwriters Electrical
Chi tiết