Trên đây là bài viết tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành phòng cháy chữa cháy thông dụng
Chi tiết