Bộ TCVN 7447 được xem như bộ tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với dân M&E, trọn bộ được cục tiêu chuẩn bán với giá 4.000.000 vnđ, nay chia sẻ miễn phí cho anh em. Đây là bộ tiêu chuẩn 7447 mới nhất và đầy đủ nhất tình đến thời điểm này, file Pdf bản đẹp. Tài liệu do bác Đường Thi – diễn đàn webdien.com cung cấp, không mua bán dưới mọi hình thức.

TCVN 7447-2005: Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà

TCVN 7447-4-42:2005 Bảo vệ an toàn -bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt
TCVN 7447-5-53:2005 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện cách ly, đóng cắt và điều khiển
TCVN 7447-5-54:2005 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

TCVN 7447-2006: Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà

TCVN 7447-7-710:2006 Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – khu vực y tế

TCVN 7447-2010: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

TCVN 7447-1:2010 Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
TCVN 7447-4-41:2010 Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống điện giật
TCVN 7447-4-43:2010 Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống quá dòng
TCVN 7447-4-44:2010 Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
TCVN 7447-5-51:2010 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – quy tắc chung
TCVN 7447-5-52:2010 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – hệ thống đi dây
TCVN 7447-5-55:2010 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – các thiết bị khác

TCVN 7447-2011: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

TCVN 7447-6:2011 Kiểm tra
TCVN 7447-5-56:2011 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – dịch vụ an toàn
TCVN 7447-7-701:2011 Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen
TCVN 7447-7-712:2011 Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (PV)
TCVN 7447-7-714:2011 Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài
TCVN 7447-7-715:2011 Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp
TCVN 7447-7-717:2011 Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – các khối di động hoặc vận chuyển được
TCVN 7447-7-729:2011 Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng

TCVN 7447-2015: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

TCVN 7447-5-54:2015 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-bố trí nối đất và dây bảo vệ (Thay thế cho TCVN 7447-5-54:2015 tương đương IEC60364-5-54:2011)
TCVN 7447-5-55:2015 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-các thiết bị điện khác (Thay thế cho TCVN 7447-5-54:2010 tương đương IEC60364-5-55:2012)

 

Thidaco gửi tặng bạn “Thư Viện Cad PCCC – Phòng Cháy Chữa Cháy

Nhận tài liệu

Trải nghiệm hệ thống “Phòng Cháy Chữa Cháy & M&E” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức

Luật