I. Tiêu chuẩn Việt Nam

STT Ký hiệu Trích yếu Tải file
1 TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung
2 TCVN 176:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ bền nén
3 TCVN 177:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ khối lượng riêng
4 TCVN 178:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ hút nước, độ xốp và khối lượng thể tích
5 TCVN 179:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ chịu lửa
6 TCVN 201:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ co hay nở phụ
7 TCVN 202:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng
8 TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy phát hiện cháy và báo động
9 TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
10 TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy từ vựng thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC
11 TCXD 218:1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo cháy tự động quy định chung
12 TCVN 1769:1975 Hồi liệu kim loại đen – Yêu cầu về an toàn phòng nổ khi gia công và luyện lại do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
13 TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế (Fire prevention and protection for buildings and structures – Design requirements)
14 TCVN 2693:2007 Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens (ASTM D 93–06)
15 TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn
16 TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung (Fire safety – General requirements)
17 TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung
18 TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
19 TCVN 3907:2011 Nhà trẻ, trường mẫu giáo – Tiêu chuẩn thiết kế
20 TCVN 3978:1984 Trường học phổ thông – Tiêu chuẩn thiết kế
21 TCVN 3981:1985 Trường đại học – Tiêu chuẩn thiết kế
22 TCVN 3990:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng (Lần 2)
23 TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng, Thuật ngữ – Định nghĩa (Standard for fire protection in building design, Terminology – definitions)
24 TCVN 3991:2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – định nghĩa
25 TCVN 4090:1985  Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế
26 TCVN 4195:1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
27 TCVN 4207:1986 Bơm – Thuật ngữ và định nghĩa
28 TCVN 4317:1986 Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
29 TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế
30 TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
31 TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế
32 TCVN 4530:1998 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế
33 TCVN 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế – 2011
34 TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế
35 TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế
36 TCVN 4606:1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm thi công và nghiệm thu
37 TCVN 4710:1989 Gạch chịu lửa samôt
38 TCVN 4756:1989 Quy phạm về nối đất và nối không thiết bị điện  
39 TCVN 4878:1989 Phân loại cháy
40 TCVN 4878:2009 Phân loại cháy – (ISO 3941:2007)
41 TCVN 4879:1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
42 TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kỹ thuật
43 TCVN 5065:1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế
44 TCVN 5066:1990 Đường ống chính dẫn khí đốt, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất – Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn
45 TCVN 5279:1990 Về An toàn cháy nổ, Bụi cháy – Yêu cầu chung
46 TCVN 5303:1990 An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
47 TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế
48 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
49 TCVN 5507:2002 Hoá chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển
51 TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung
52 TCVN 5687:1992 Thông gió điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế
53 TCVN 5687:2010 Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế
54 TCVN 5736:1993 Động cơ đốt trong – Pittông nhôm – Yêu cầu kỹ thuật Động cơ
55 TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kĩ thuật  (Fire detection and alarm system – Technical requirements)
56 TCVN 5738:2000 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật – Soát xét lần 1 (Automatic fire alarm system – Technical requirements)
57 TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
58 TCVN 5739:1993 Về Thiết bị chữa cháy đầu nối do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
59 TCVN 5740:2009 Về Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
60 TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng (Fire extinguishing system – General requirements for design, installation and use)
61 TCVN 6008:1995 Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
62 TCVN 6008:2010 Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử
63 TCVN 6034:1997 Chai chứa khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
64 TCVN 6100:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Cacbon dioxit
65 TCVN 6101:1996 Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit Thiết kế và lắp đặt (Fire protection equipment Carbon Dioxide extinguishing systems for use on premises Design and Installation)
66 TCVN 6102:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột
67 TCVN 6103:1996 Phòng cháy, chữa cháy Thuật ngữ – Khống chế khói (Fire protection – Vocabulary – Smoke control)
68 TCVN 6154:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo – Phương pháp thử
69 TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sữa chữa
70 TCVN 6156:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuât an toàn về lắp đặt,sử dụng,sửa chữa – Phương pháp thử
71 TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế (Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế (High rise apartment building- Design standard)
72 TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế (Fire protection – Markets and shopping centres – Design requirements)
73 TCVN 6211:2003 Phương tiện giao thông đường bộ-Kiểu – Thuật ngữ và định nghĩa
74 TCVN 6223:1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn
75 TCVN 6259-5:2003 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy
76 TCVN 6259-5:2003/SĐ 2:2005 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy – 2:2005
77 TCVN 6260:2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
78 TCVN 6290:1997 Chai chứa khí – Chai chứa các khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí
79 TCVN 6292:1997 Chai chứa khí – Chai chứa bằng thép hàn có nạp lại
80 TCVN 6292:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại – Áp suất thử 6 MPa và thấp hơn
81 TCVN 6294:1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn – Kiểm tra và thử định kỳ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành (ISO 10460:1993)
82 TCVN 6295-1997 Chai chứa khí – Chai chứa khi không hàn – Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính
83 TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, Xếp dỡ và vận chuyển
84 TCVN 6305-1:2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler
85 TCVN 6305-2:2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
86 TCVN 6305-3:2007 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô
87 TCVN 6305-4:1997 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
88 TCVN 6305-5:2009 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp đối với van tràn
89 TCVN 6305-6:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều
90 TCVN 6305-7:2006 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler phản ứng nhanh và ngăn chặn sớm (ESFR)
91 TCVN 6305-8:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước
92 TCVN 6305-9:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
93 TCVN 6305-10:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà (ISO 6182-10:2013)
94 TCVN 6305-11:2006 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống
95 TCVN 6305-12:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
96 TCVN 7161-13:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống (ISO 14520-13:2005) – Phần 13: Khí chữa cháy IG-100. Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 13: IG-100 extinguishant.
97 TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật
98 TCVN 6396-72:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72 Thang máy chữa cháy
99 TCVN 6396-73:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73 Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy
100 TCVN 6484:1999 Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng
101 TCVN 6553-1:1999 Hệ thống phòng nổ – Phần 1: Phương pháp xác định chỉ số nổ của bụi cháy trong không khí (ISO 6184-1:1985)
102 TCVN 6553-2:1999 Hệ thống phòng nổ – Phần 2: Phương pháp xác định chỉ số nổ của khí cháy trong không khí (ISO 6184-2:1985)
103 TCVN 6553-3:1999 Hệ thống phòng nổ – Phần 3: Phương pháp xác định chỉ số nổ của hỗn hợp nhiên liệu với không khí trừ hỗn hợp bụi với không khí và khí cháy với không khí (ISO 6184-3:1985)
104 TCVN 6553-4:1999 Hệ thống phòng nổ – Phần 4: Phương pháp xác định hiệu quả của hệ thống triệt nổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành (ISO 6184-4:1985)
105 TCVN 6548:1999 Khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu kĩ thuật
106 TCVN 6713:2000 Chai chứa khí – An toàn trong thao tác
107 TCVN 6874-2:2014 Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa – Phần 2: Vật liệu phi kim loại (ISO 11114-2:2013)
108 TCVN 6874-3:2013 Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa – Phần 3: Thử độ tự bốc cháy đối với vật liệu phi kim loại trong môi trường oxy (ISO 11114-3:2010)
109 TCVN 6874-4:2013 Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa – Phần 4: Phương pháp thử để lựa chọn vật liệu kim loại chịu được sự giòn do hydro (ISO 11114-4:2005)
110 TCVN 7026:2002 Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành (ISO 7165:1999)
111 TCVN 7026:2013 Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo
112 TCVN 7027:2013 Chữa cháy – Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo
113 TCVN 7144-1:2008 Động cơ đốt trong kiểu Pít tông – Đặc tính – Phần 1: Công bố công suất, tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn, phương pháp thử – Yêu cầu bổ sung đối với động cơ thông dụng
114 TCVN 7144-3:2007 Động cơ đốt trong kiểu Pít tông – Đặc tính – Phần 3: Các phép đo thử
115 TCVN 7144-4:2013 Động cơ đốt trong kiểu Pít tông – Đặc tính – Phần 4: Điều khiển tốc độ
116 TCVN 7144-5:2008 Động cơ đốt trong kiểu Pít tông – Đặc tính – Phần 5: Dao động xoắn
117 TCVN 7144-6:2002 Động cơ đốt trong kiểu Pít tông – Đặc tính – Phần 6: Chống vượt tốc
118 TCVN 7161-1:2002 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung
119 TCVN 7161-9:2002 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Chất chữa cháy HFC 227ea
120 TCVN 7161-9:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Chất chữa cháy HFC 227ea – 2009
121 TCVN 7161-9:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13: Khí chữa cháy IG-100
122 TCVN 7165:2002 Chai chứa khí – Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật
123 TCVN 7278-1:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật dối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước.
124 TCVN 7278-2:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước
125 TCVN 7278-3:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hòa tan được với nước.
126 TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
127 TCVN 7388-1:2004 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo nhỏ hơn 1100 MPa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (ISO 9809-1:1999)
128 TCVN 7388-2:2004 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100 MPa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (ISO 9809-2:2000)
129 TCVN 7388-3:2004 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 3: Chai bằng thép thường hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (ISO 9809-3:2000)
130 TCVN 7388-1:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo nhỏ hơn 1100Mpa (ISO 9809-1:2010)
131 TCVN 7388-2:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100Mpa (ISO 9809-2:2010)
132 TCVN 7388-3:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 3: Chai bằng thép thường hóa (ISO 9809-3:2010)
133 TCVN 7435-1:2004 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 1
134 TCVN 7435-2:2004 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (ISO 11602-2:2000)
135 TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp dầu mỏ khí hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt vận hành TCVN 7444-16:2007 về Xe lăn – Phần 16: Độ bền chống cháy của các bộ phận được bọc đệm – Yêu cầu và phương pháp thử
136 TCVN 7444-16:2007 Xe lăn – Phần 16: Độ bền chống cháy của các bộ phận được bọc đệm – Yêu cầu và phương pháp thử
137 TCVN 7568-1:2006 Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa
138 TCVN 7568-2:2013 Hệ thống báo cháy – Phần 2: Trung tâm báo cháy
139 TCVN 7568-3:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh
140 TCVN 7568-4:2013 Hệ thống báo cháy – Phần 4: Thiết bị cấp nguồn
141 TCVN 7568-5:2013 Hệ thống báo cháy – Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm
142 TCVN 7568-6:2013 Hệ thống báo cháy – Phần 6: Đầu báo cháy khí Cacbon Monoxit dùng pin điện hóa
143 TCVN 7568-7:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ hoặc Ion hóa
144 TCVN 7568-8:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon Monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt
145 TCVN 7568-9:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy
146 TCVN 7568-10:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm
147 TCVN 7568-11:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy
148 TCVN 7568-12:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 12: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cảm biến Cacbon Monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt
149 TCVN 7568-13:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 13: Đánh giá tính thương thích của các bộ phận trong hệ thống
150 TCVN 7568-14:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt , vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà
151 TCVN 7568-15:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
152 TCVN 8060:2009 Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi (ISO 14557:2002)
153 TCVN 8531:2010 Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm – Cấp 1
154 TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
155 TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
156 TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1 : Yêu cầu chung (ISO 834-1:1999)
157 TCVN 9311-3:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm (ISO 834-3:1994)
158 TCVN 9311-4:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải (ISO 834-4:2000)
159 TCVN 9311-5:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải (ISO 834-5:2000)
160 TCVN 9311-7:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột (ISO 834-7:2000)
161 TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải (ISO 834-8:2000)
162 TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy
163 TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống (BS 6651:1999)
164 TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
165 TCVN 12110:2018 Phòng cháy chữa cháy-Bơm ly tâm chữa cháy Loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

II. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXD)

STT Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành
1 TCXDVN 213:1998

Nhà và công trình dân dụng-Từ vựng-Thuật ngữ chung TCVN 9254-1:2012

Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng-Phần 1 thuật ngữ chung
2 TCXDVN 215:1998

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy TCVN 9310-3:2012

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động
3 TCXDVN 216:1998

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy TCVN 9310-4:2012

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
4 TCXDVN 217:1998

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm TCVN 9310-8:2012

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
5 TCXDVN 342:2005

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 9311-1:2012

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 1: Yêu cầu chung
6 TCXDVN 343:2005

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 3: ChỈ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm TCVN 9311-3:2012

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 3: ChỈ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
7 TCXDVN 344:2005

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải TCVN 9311-4:2012

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
8 TCXDVN 345:2005

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải TCVN 9311-5:2012

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
9 TCXDVN 346:2005

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm TCVN 9311-6:2012

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm
10 TCXDVN 347:2005

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột TCVN 9311-7:2012

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột
11 TCXDVN 348:2005

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải TCVN 9311-8:2012

Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
12 TCXDVN 46:2007

Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 9385:2012

Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
13 TCXDVN 386:2007

Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy TCVN 9383:2012

Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy
14 TCXDVN 323:2004

Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế Hủy do không còn phù hợp
15 TCXDVN 355:2005

Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khan giả – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9369:2012

Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế
16 TCXDVN 394:2007

Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện TCVN 7447-1:2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1:Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
17 TCXDVN 361:2006

Chợ-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9211:2012

Chợ-Tiêu chuẩn thiết kế
18 TCXD 215:1998

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy
19 TCXD 217:1998

Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
20 TCXDVN 295-2003

Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay
21 TCXDVN 298-2003

Cấu kiện và các bộ phận công trình – Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương pháp tính toán
22 TCXDVN 306-2004

Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng
23 TCXDVN 331-2004

Vật liệu xây dựng – Phương pháp thử tính không cháy
24 TCXDVN 332:2004

Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

III. Tiêu chuẩn ngành (TCN) 

STT Ký hiệu Trích yếu Tải file
1 11 TCN 18-84 Quy phạm trang bị điện – Quy định chung (trích)
2 20 TCN 25-1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
3 20 TCN 27-91 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
4 TCN 48:1996 Phòng cháy chữa cháy.doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Bộ thương mại – Những quy định chung
5 TCN 58-1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại, yêu cầu an toàn trong khai thác
6 TCXD 33:1985 Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế
7 TCN 217:1994 Gối cầu cao su cốt bản thép-Tiêu chuẩn chế tạo, nghiệm thu, lắp đặt

IV. Quy chuẩn Việt Nam

STT Ký hiệu Trích yếu Tải file
1 QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng
2 QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp
3 QCVN 03:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
4 QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5 QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
6 QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia_Công trình ngầm đô thị – Phần 1: Tàu điện ngầm
7 QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia_Công trình ngầm đô thị – Phần 2: Gara Ô tô
8 QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chữa cháy cho nhà và công trình

Chúc bạn thành công trong công việc!

www.thiendang.net